Bezpieczeństwo

Statek spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa stawiane przez Urząd Morski w Gdyni, czego potwierdzeniem jest wydawany po corocznym przeglądzie wykonywanym przez Polski Rejestr Statków Certyfikat Bezpieczeństwa Statku Pasażerskiego.

Nasza doświadczona załoga odbyła wiele kursów związanych z bezpieczeństwem i technikami ratunkowymi, zaś przeprowadzane okresowo ćwiczenia dodatkowo podnoszą jej kwalifikacje.

Wyposażenie statku związane z zapewnieniem Państwu bezpieczeństwa obejmuje m.in. łódkę ratowniczą do podejmowania rozbitków, cztery pięćdziesięcioosobowe pneumatyczne tratwy ratunkowe, pasy ratunkowe nocne, pławy świetlno-dymne, race dymne, przenośny sprzęt łączności.

Statek ubezpieczony jest z tytułu OC Armatora.

Aby otrzymać certyfikat na aktualny sezon nalezy wysłać email z zapytaniem na: marketing@statekpirat.pl.